تاريخ : ۱۳٩۳/٧/۱۳ | ٩:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : نوروز علی احمدی
در این آموزش ،شما خواهید آموخت که چطور یک صندلی مدرن ایجاد کنید.
یک مستطیل ایجاد کرده وآن را به به یک نوار باریک قابل ویرایش تبدیل کنید.سپس نوار باریک(spline) را به عنوان شی انتخاب کنید.
 Splineرا انتخاب کرده،outline با مقدار 2 روی آن اعمال کنید.حال vertices (رئوس)نشان داده شده در تصویر زیر را انتخاب کرده، روی آن weld (جوش) اعمال کنید.این روش را برای هر زاویه مستطیل تکرار کنید.
حال روی مستطیل تغییراتی اعمال کنید تا به یک شکل اساسی تبدیل شود.
 
  حال مستطیل را مانند نمونه به گوشه ای دیگر کپی کرده و آن را به یک poly قابل ویرایش تبدیل کنید.
 
حال لبه های انتخاب شده را به هم متصل کنید.سپس خروجی آن را به مستطیل دیگر متصل کنید.همین کار را برای بخش های دیگر انجام دهید.
سپس برای پشت صندلی یک خط رسم کنید.برای filet مقدار20 را وارد کنید.
برای outline مقدار8 را انتخاب کنید.سپس تغییرات خروجی را مانند نمونه اعمال کنید:
حال اتصالات در راس را مانند نمونه انجام دهید. جزییاتی را برای قسمت جلویی از پشت صندلی اضافه کنید.


حال به گوشه ها دوchamfer اضافه کنید.
حال باید گوشه ها را در جلوی پشت صندلی به هم متصل کنید.سپس همه را انتخاب کرده، برایextrude مقدار0.5 را انتخاب کنید.
Polygons را انتخاب کرده،مقیاس را مانند نمونه اعمال کنید.برایextrude،مقدار-1 را انتخاب کنید.
یک سیلندر مانند نمونه ایجاد کرده، 4کپی با همان سیلندر ایجاد کنید.
برای دسته ها یک سیلندر مانند نمونه ایجاد کنید و برای آن ها تغییرات turbosmooth اعمال کنید.
اکنون که طراحی صندلی تمام شد،شما نیاز دارید در صحنه نور ایجاد کنید.بدین منظور،از omni استفاده نمایید.
برای رنگ کردن صندلی ،از Vray materials استفاده کنید.برای bump mapصندلی ، از noise map استفاده کنید.برای دسته ها از basic white color استفاده کنید.
تنظیمات زیر را انجام دهید:
شما باید شکل زیر را داشته باشید:
 

   • میله | بند باز