سورس کامل کراش برای game maker 

با قابلیت حرکت پرش چرخش دارای جعبه های مخصوص کراش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این سورس یک بازی کامل و محیج میباشد که شما میتوانید

با استفاده از این سورس دانش بازی سازی خود را ارتقاء دهید

 

DownloadLogo