آموزش میانبر های ویندوز هفت

کلید windows + : بیشینه ساختن(maximize ) پنجره.
کلید windows + : حرکت پنجره به سمت چپ. با انجام این عمل به صورت متمادی، کل پنجره به سمت چپ خواهد چرخید!
کلیدwindows + : حرکت پنجره به سمت راست. با انجام این عمل به صورت متمادی، کل پنجره به سمت راست خواهد چرخید!
کلید windows
+ : کمینه ساختن(minimize ) پنجره  و بازگردانی پنجره از حالت بیشینه.
کلیدctrl+windows + : پرش به مانیتور سمت چپ.
کلیدwindows+ctrl + : پرش به مانیتور سمت راست.
کلید ctrl+windows: کمینه ساختن(minimize ) و بازگردانی کلیه پنجره‌های باز.
کلیدt+windows : متمرکز شدن بر روی اولین پنجره موجود در taskbar. با فشردن مجدد به پنجره بعدی موجود خواهید رفت و این گردش ادامه دارد. همچنین با فشردن کلیدT+shift+windows این گردش عقبگرد خواهد شد.
کلید space+windows
: مشاهده دزدانه صفحه دسکتاپ! با این عمل، کلیه پنجره‌های باز، شفاف می‌شود به طوریکه صفحه دسکتاپ دیده شود.
کلید G+windows: مرتب کردن کلیه gadgetهای موجود به ترتیب حروف الفبا.
کلید P+windows: تنظیمات  نمایش خارجی نظیر Extend Desktop .Mirror و غیره.
کلیدX+windows: صفحه Mobility Center مشابه ویندوز ویستا.
 کلیدwindows+ #: باز نمودن پنجره شماره # موجود در taskbar. به عنوان مثال برای باز نمودن اولین پنجره taskbar کلیدهای win+1 و برای باز نمودن سومین پنجره کلیدهای win+3 را وارد می‌کنیم.
کلیدwindows
+ +: بزرگ‌نمایی پنجره.
کلید windows
+ -: کوچک‌نمایی پنجره.
Alt+P: نمایش و یا عدم نمایش صفحه پیش‌نمایش در هر پنجره.

همچنین کلیدهای ترکیبی زیر که به کمک ماوس صورت میگیرد مختص محیط Taskbar
هستند:
shift+ کلیک بر روی یک آیکن: باز نمودن یک مورد جدید.
کلیک وسط ماوس بر روی یک آیکن: باز نمودن یک مورد جدید.
shift+ctrl+ کلیک بر روی یک آیکن: باز نمودن یک مورد جدید با دسترسی ادمین.
shift+ راست کلیک بر روی یک آیکن گروهی شده: نمایش منوی پنجره شامل Move All,Minimize All,Restore Allو غیره.
ctrl+ کلیک بر روی یک آیکن گروهی شده: گردش بر روی پنجره‌های موجود در این گروه.


 / 0 نظر / 29 بازدید